Provázanost minerálů a jejich vstřebatelnost

Můžeme tomu říkat harmonie, vyváženost, balanc. Pokud užíváme minerální soli, nestačí jen příjem některých, slibujících vyřešení konkrétních problémů, ale je nutné zajistit příjem jejich celého spektra. Jednotlivé minerály nikdy neodvedou takovou práci, zásadní je provázanost všech minerálů. Proč?

Působení hojnějších minerálů je závislé na přítomnosti zdánlivě bezvýznamných stopových prvků. Vzájemné poměry minerálů a stopových prvků mají zásadní význam pro jejich využití a vstřebatelnost do organismu. Nestačí pouze přijímat minerály v náhodných koncentracích a očekávat, že je tělo všechny dokonale vstřebá, je nutné zajistit provázanost všech minerálů, tím že doplníme celé spektrum.

minerální-koloQCZ

K tomu, aby tělo správně fungovalo a bylo zdravé, je potřeba zásobovat ho minerály.
Na minerálech závisí veškeré tělesné funkce, srdeční funkce, produkce enzymů, nervová
aktivita, dělení buněk atd…

Pokud nám minerály chybí je potřeba je doplnit neboť si je tělo samo neumí vyrábět.
Příčinou jejich nedostatku může být stárnutí, užívání léků, špatná potrava, znečištění
životního prostředí, špatná a vyčerpaná půda, stres atd.

Tělo jak tak geniální mechanismus, že pokud mu dodáme vzájemně provázané prvky, které potřebuje, perfektně je využije, bude správně fungovat, bude mít sílu, rychlost a celkový zdravotní stav se zlepší.

René Quinton zjistil, že ne všechna mořská voda je stejná. Stejně tak jako na souši, existují v moři
oblasti hojnosti, kde se ve velké míře vyskytuje plankton a ryby a také oblasti s minimálním
výskytem stálých mořských živočichů, kteří se tudy jen přesouvají na lepší a hojnější místa.
Jednobuněčné organismy, které jsou základem potravní pyramidy pro oceány, musí získat
živiny z velké části z anorganické mořské vody a při tom musí transformovat tyto minerály a stopové prvky do biologicky dostupné formy vhodné pro organismy výše v potravní pyramidě. Provázanost minerálů v organické formě je zcela zásadní pro využitelnost a vstřebatelnost organismem.

Laboratoře Quinton čerpají svou mořskou plazmu v těchto konkrétních planktonových zónách v Atlantickém oceánu. Tyto masivní planktonové květy, nejenže jsou schopny produkovat 2/3 kyslíku pro planetu, ale fungují jako obří biologické reaktory, které generují složité organické molekuly, které zahrnují:

Vitaminy, karotenoidy, mastné kyseliny, polypeptidy, organické kyseliny, enzymy
RNA a DNA, polysacharidy, kyseliny hyaluronové, polyfenoly, chlorofyl.
Přírodní antibiotika a antimykotika …

Pro informaci vybíráme několik prvků:

Zinek (Zn): Je potřebný k tomu, aby buňky mohly číst genetickou informaci. Je součástí
enzymů, které se podílejí na štěpení bílkovin. Jeho funkčnost je využita pouze pokud jsou
dostupny další prvky jako měď, draslík (ve skutečnosti více než 13 prvků). Nepřítomností
nebo nadbytkem těchto prvků se Zinek v organismus neprojeví tak jak je potřeba. Je třeba
dodržovat přísnou iontovou rovnováhu.

Sodík (Na): Stimuluje činnost ledvin, působí proti svalovým křečím, podporuje tvorbu červených krvinek a kyselinu chlorovodíkovou v žaludku pro lepší trávení. Společně s draslíkem reguluje hospodaření vody v organismu a srdeční rytmus.

Selen (Se): Z lidského těla odstraňuje volné radikály, peroxidy a těžké kovy. Antioxidant.
Ovlivňuje krevní tlak a činnost srdce.

Fluór (F): Zásadní význam pro zdravé zuby a kosti.

Vápník (Ca): Společně s fosforem ovlivňuje mineralizaci kostí a zubů, funguje jako přenášeč
signálů v buňce. Má významnou roli přu funkci různých enzymů, aktivaci hormonů a srážení
krve.

Hořčík (Mg): Důležitý v procesu srážení krve. Uvolňuje napětí. Snižuje křeče a podporuje
činnost hypofýzy. Reguluje srdeční rytmus a pomáhá tělu využívat vitamíny.

Chlór (Cl): Podílí se na udržení osmotické a acidobazické rovnováhy, hraje významnou roli v
procesu trávení.

Každý minerál má své vlastnosti a jen v propojení s ostatními dokáže v těle vykazovat svou
funkci. Vzájemně provázané prvky se v těle chovají zcela jinak. Aby minerály v organismu působily správně, měly by být přijímány v optimálním množství, ani velkém, ani malém, po celý život v závislosti na aktuálním zdravotním stavu člověka. Složení a vzájemná provázanost minerálů, koncentrace a vyváženost všech 78 přírodních prvků v mořské plazmě Quinton je vhodnou volbou pro každodenní správnou minerální výživu.