Studie a informace

Kvalita je pro nás na prvním místě, níže naleznete studie k našim produktům. Jsme výhradní dovozci mořské plazmy Quinton do ČR a SK. Výrobci – Laboratoře Quinton jsou farmaceutické laboratoře, které se věnují výlučně přípravě za studena mikrofiltrované mořské vody z planktonových oblastí biskajského zálivu. Laboratoře vlastní přímí dědici francouzského biologa a fyziologa Reného Quintona a vyznačují se úzkostlivým dodržováním původní metody svého zakladatele, kterou jsme dokázali aktualizovat podle evropského lékopisu. Není mořská voda jako mořská voda, planktonové oblasti a s tím spojená využitelnost prvků a čistota mořské vody je velice důležitá. Způsoby výroby a kvalita našich produktů je ověřena více než 100 let klinickou praxí. Máme za sebou mnoho studií, používáme nejpřísnější farmaceutická kritéria, ačkoliv jakožto výrobci stravy bychom nemuseli. Ručíme tak 100% kvalitou a sterilitou. Mořská voda z planktonových oblastí od společnosti Quinton Laboratoires neobsahuje mikroplasty! Prochází mikrofiltrací za studena a neobsahuje žádné chemické látky ani dochucovadla. Produkty Quinton jsou oblíbené na celém světě, stojí na postupech a výzkumech člověka, který se jako první na světě zabýval mořskou vodou a jejím vlivem na lidský organismus. Stojí za námi historie, studie a klinické praxe.

 

Studie in vitro a in vivo pro vyhodnocení potenciální aktivity roztoku Quinton v imunitním systému

Dr. José Miguel Sempere. Lékař specialista v imunologii a profesor biotechnologie na univerzitě v Alicante.

Mořská voda udržuje imunologický systém ve střehu

Práce provedené Dr. Josém Miguelem Semperem ve spolupráci s výzkumnou skupinou imunologie univerzity v Alicante prokazují významnou imunomodulační aktivitu produktů Quinton jak in vitro tak in vivo, jejíž nejdůležitější výsledky jsou následující:

  • Buňky imunitního systému se potřebují aktivovat, aby mohly vykonávat své funkce. Tato aktivace je obvykle spojena s proliferací a v některých případech s buněčným dělením. Leukocyty kultivované in vitro v izotonickém roztoku Quinton udržují svou morfologii a životaschopnost během celé kultivace. Izotonický roztok Quinton se zdá být schopný sám o sobě (bez přidaných stimulů) provádět některé druhy buněčné aktivace a vyvolávat tak imunologickou reakci.
  • Leukocyty kultivované in vitro v izotonickém roztoku Quinton prokazují nárůst intracytoplazmatické produkce některých nejdůležitějších cytosinů souvisejících s aktivací buněčné imunity. Buněčná imunita je obzvlášť účinná při ničení infekčních činitelů s převážně nitrobuněčným růstem a některých bakterií a parazitů. Také hraje zásadní roli v odstranění mnoha nádorů a rozeznání vlastních buněk.
  • Mořská voda ve formě isotonického roztoku Quinton na rozdíl od fyziologického solného roztoku má jasný ochranný / konzervační účinek na červené krvinky během celé buněčné kultivace, jak dokazuje praktická nepřítomnost uvolňování hemoglobinu do prostředí během 120-144 hodin kultivace.
  • Mořská voda ve formě hypertonického roztoku Quinton podávaná orálně zdravým jednotlivcům je schopná aktivovat imunologický systém podle potřeb organismu v každém okamžiku.

 

Studie Alzheimerovy choroby a mořské plazmy Quinton

Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera. Licenciát medicíny a chirurgie univerzity v Alicante. Specialista na mořskou terapii. Odpovědný za Ústav sportu nemocnice UPS San Jaime Torrevieja.
Mořská voda pomáhá zlepšovat výživu buněk u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Doktor Manuel A. Ballester ve spolupráci s asociací AFA Torrevieja (Alicante) zahájil v roce 2007 práci na studii a hodnocení pacientů, které rozdělil do skupin s podobnými charakteristikami jak na úrovni zasažení chorobou (Klasifikace GDS) tak souvisejících patologií (DM, HTD, cholesterol apod.). Oběma skupinám se podávaly každý den dvě ampulky izotonické mořské vody Quinton po dobu 16 měsíců. Poté bylo provedeno denní pozorování pacientů a dvakrát za měsíc stejné kontroly jako na začátku studie pro technické vyhodnocení (psychologická, poznávací stude, studie terapie činností, fyzioterapie a pomocná terapie), přičemž byly zjištěny následující výsledky:

Ve skupině méně zasažené nemocí byla zjištěna větší adaptace chování a stabilita nálady.
U více postižené skupiny byla za tři měsíce zjištěna lepší stabilita neklidu pacienta.
Téměř u všech pacientů, kteří užívali Mořskou vodu, se nevyskytlo nachlazení ani chřipka.

Na základě toho, že lék na vyléčení Alzheimerovy choroby neexistuje, je třeba zdůraznit, že metoda Quinton nemá kontraindikace ani vedlejší účinky a pomáhá vyvážit buněčnou výživu.

Studie účinku denního požívání hypertonické plazmy Quinton na cévní tlak

Dr. José Miguel Sempere. Lékař specialista na imunologii a profesor biotechnologie na univerzitě v Alicante.

Laboratoře Quinton ve spolupráci s univerzitou v Alicante provedly studii s cílem zjistit účinek denního požívání hypertonické mořské plazmy na diastolický (PAD) a/nebo systolický (PAS) cévní tlak.

Studie byla provedena pod kontrolou Dr. Josého Miguela Sempere, lékaře specializovaného na imunologii a profesora biotechnologie na univerzitě v Alicante a její výsledky ukazují, že denní požívání hypertonické mořské vody nezpůsobuje významné změny v údajích o cévním tlaku, navíc je perfektně snášena.
Metodologie

Během jednoho měsíce se podávalo šest ampulek denně hypertonické mořské vody (hypertonický roztok Quinton) skupině 21 dobrovolníků (18 kontrolních zdravých a 3 s vysokým tlakem) v rozložení dvě ampulky každé tři hodiny. Aby se zajistilo užívání, všechny subjekty se dostavovaly k převzetí ampulek podle pravidel testu a požívaly je in situ v přítomnosti pozorovatele. Během tohoto období byl denně zaznamenáván diastolický (PAD) a systolický (PAS) tlak u všech testovaných subjektů. 28. den subjekty přestaly užívat hypertonickou vodu Quinton a cévní tlak byl dále zaznamenáván po dobu jednoho týdne. Měření cévního tlaku se provádělo denně v 7.30 hodin ráno vždy stejnou osobou. Sfingomanometr použitý pro studii byl typ Corysan Boso Nova Ref. 503092.
Výsledky studie

Nebyly pozorovány výrazné změny systolického cévního tlaku během léčby hypertonickým Quintonem u žádného z testovaných subjektů.
Nebyly zjištěny výrazné změny diastolického cévního tlaku během léčby hypertonickým Quintonem u žádného z testovaných subjektů.
Produkt byl perfektně tolerován v průběhu celé léčby a nedošlo k žádnému předčasnému ukončení.
Výsledky této studie vedou k předpokladu, že denní požívání šesti ampulí hypertonického roztoku Quinton podávaných po dobu jednoho měsíce nezpůsobuje významné změny cévního tlaku, navíc je perfektně snášen.

Koukněte na Produkty Quinton

Fyziologické modifikace u sportovců související s požíváním mikrofiltrované a sterilizované mořské vody

Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera. Licenciát medicíny a chirurgie univerzity v Alicante. Specialista na mořskou terapii. Odpovědný za Ústav sportu nemocnice UPS San Jaime Torrevieja.

Ze zkřížení údajů ze studie se zkušeností sportovců vyplývá, že užívání za studena mikrofiltrované mořské vody prospívá rychlému a úplnému zotavení se z celkové únavy a únavy svalů po výrazné fyzické aktivitě.

V práci provedené katedrou fyziologie cvičení Katolické univerzity San Antonio v Murcii bylo studováno 11 poloprofesionálních hráčů halového fotbalu. Pro tento účel byla provedena zkouška maximální námahy v trojúhelníku na běžícím pásu a test maximální námahy v obdélníku na běžícím pásu se zatížením odpovídajícím rychlosti 70% maximální spotřeby kyslíku. Trvání zkoušky bylo 60 minut. Dvacet minut před zkouškou byla každému sportovci odebrána krev. Poté sportovec požil 20 ml za studena mikrofiltrované mořské vody nebo stejné množství placeba. Krevní parametry analyzované u odebraných vzorků byly: pH, částečný tlak kyslíku, částečný tlak oxidu uhličitého, sodík, draslík, vápník, bikarbonát, laktát a glukóza. Minutu před zkouškou byl sportovec zvážen a byl proveden další odběr krve za stejných podmínek jako předchozí.

Během zkoušky byly získány dva nové vzorky krve za stejných podmínek ve 30. a 59. minutě zkoušky. Sportovec rovněž požil 20 ml téže tekutiny ve 40. minutě zkoušky v obdélníku. Třetí zkouška se stejnou metodou jako druhá zkouška se lišila požitou tekutinou. Pokud minulý týden sportovec dostal experimentální tekutinu, nyní mu bylo podáno placebo, a naopak.

Výsledky prokázaly, že nejvýznamnější změny jsou u sodíku s nárůstem o 2,8% v porovnání s placebem, stabilitě bikarbonátu, který po celou dobu studie neklesal pod 23,3 mg/dl a rostoucí tendenci glukózy ve srovnání s klesajícím placebem. Z porovnání údajů studie se zkušeností sportovců vyplývá, že užití mořské vody mikrofiltrované za studena u sportovců pomáhá zotavení z únavy díky zvýšení množství sodíku, které umožňuje se vyhnout hypotonické hyponatremii, a bikarbonátu, které vylučuje acidózu, a mobilizaci nebo uvolnění rezerv glycidů podle požadavků organismu.

Pilotní studie hodnocení změn kvality života u žen v menopauze po podání izotonické mořské plazmy Quinton

Dr. Isabel Fernández Domínguez. Naturopatická gynekologie Kathy von Korff.

Výsledky ukazují významné zlepšení symptomů jako bolesti kostí a kloubů, deprese nebo zadržování tekutin.

Studie byla provedena se 30 pacientkami v menopauze a dovršena 18 pacientkami, u kterých byla použita Cervantesova stupnice. Tento nástroj schválený Společností gynekologie a porodnictví (SEGO) se skládá z 31 položek, které umožňují měřit kvalitu života, příznaky menopauzy a další aspekty, které ovlivňují dobrou pohodu žen. Všechny pacientky braly izotonický Quinton dvakrát denně po dobu tří měsíců a poté všechny zodpověděly stejný dotazník. Výsledky byly velmi pozitivní, protože všechny analyzované parametry se zlepšily, zejména bolesti nebo nepříjemné stavy kloubů a kostí, sebedůvěry, deprese a zadržování tekutin.

V menopauze ženské tělo produkuje stále menší množství hormonů (estrogenu a progesteronu). Ztráta těchto hormonů způsobuje změny organismu, které mohou vyvolávat již zmíněné příznaky. Pitná izotonická mořská voda (vyčištěný extrakt z mořské vody) má kvalitativně a proporčně stejné složení jako mezibuněčná tekutina a proto je to jeden z nejpřirozenějších a nejzákladnějších prostředků k napomáhání systému základní biologické regulace a obnovení původního stavu, regulace vyváženosti kyselin a zásad, vyživování buněk a jejich zásobování kyslíkem a podílení se na správném obnovení funkcí těla a psychiky.

Průměr a standardní odchylka celkového bodování a podle Cervantesovy škály před a po zásahu a velikost pozorovaného účinku.

Rozměr Bazální průměr (DE) Konečný průměr (DE) P (*) Velikost účinku (¥)
Globální bodování 64,5 (30,6) 48,2 (25,6) 0,026 0,53
Menopauza a zdraví 31,9 (11,7) 23,0 (9,7) 0,004 0,76
Psychické ovládání 12,9 (11,3) 9,0 (8,8) 0,046 0,35
Sexualita 11,7 (7,3) 9,9 (6,1) 0,084 0,24
Partnerský vztah 6,3 (5,3) 5,6 (4,9) 0,566 0,12
Vasomotorická symptomatologie 5,3 (4,2) 3,3 (2,9) 0,067 0,50
Zdraví 11,3 (5,1) 7,9 (4,3) 0,001 0,68
Stárnutí 15,2 (7,6) 11,9 (7,2) 0,008 0,44

(*) Zkouška t Student pro párová data

(¥) Velikost účinku podle Cohena: 0,2 je slabý, 0,5 je mírný, > 0,8 je významný

Pilotní studie realizovaná v lázních dýchacích cest

U 9 z 10 dětí se zlepší dýchací problémy ve srovnání s původní situací po léčbě mořskou vodou.

Studie hodnotila účinnost přírodní léčby dýchacích onemocnění a sluchu prostřednictvím lázeňské terapie inhalací Mořské vody mezi dětmi od 0 do 6 let. Studovanou skupinu tvořilo 28 dětí (17 dětí od 0 do 2 let a 11 dětí od 3 do 6 let) s dýchacími potížemi jako: opakovaná onemocnění dýchacího ústrojí a sluchu (bronchitida, bronchiolitida, zánět středního ucha, rinofaringitida, zánět spojivek, angína apod.), hojné zahlenění, ztráta sluchu, záchvaty kašle, dýchání nosem a ústy, noční chrápání, gastrointestinální poruchy (průjmy) nebo zvracení hlenů. Během pilotní studie se děti podrobovaly různé inhalační léčbě po dobu 21 týdnů v respiračních lázních, vždy s mořskou vodou jako terapeutickým prvkem.

Po čtyřech a půl měsících léčby v respiračních lázních bylo procento zlepšení u pacientů 93%, to znamená, že 9,3 z každých deseti dětí si zlepšilo své zdraví v porovnání s původní situací.
Získané výsledky

A. Velmi příznivý vývoj
B. Příznivý vývoj
C. Bez zlepšení

Koukněte na Produkty Quinton

Použití protokolu, který zahrnuje izotonický Quinton v nosním spreji jako prevenci chřipky A

Dr. Francisco Pedro García, Licenciát chirurgie a medicíny univerzity v Murcii, vedoucí servisu pokročilé pediatrie a odpovědný za oddělení pediatrické alergologie nemocnice USP San Jaime de Torrevieja.

Použití produktu izotonický Quinton v nosním spreji je užitečné a účinné při profylaxi chřipky i během léčby chřipky.

Cíl studie spočíval v potvrzení účinnosti protokolu kombinování doporučení více neiatrogenních léků při snižování úzkosti z obavy z chřipky A, prevenci chřipky A a poklesu konzumace léků.

Byla provedena studie pozorováním od 01/09/09 do 15/04/10 u 1000 pacientů, kteří se dostavili na tři externí konzultace do nemocnice USP s jakoukoliv nemocí až do 31/12/09. Všem bylo dáno písemné doporučení ve formě „Protokolu prevence chřipky A“, kde byl předepsán denní nosní hygienický sprej.
Výsledky ukázaly:

Praktické vymizení úzkosti a obav z chřipky A
Pokles konzumace farmak
Nepřítomnost nepříznivých účinků
Lepší subjektivní kvalitu života
Nízký výskyt chřipky A

Zkušenosti lékařů a profesionálů ve zdravotnictví

Dr. Remedios Más

Před měsícem se ke mně do ordinace dostavila pacientka, 45 let, s akutní bolestí břišní stěny. Při vyšetření byl zjištěn absces velikosti vlašského ořechu obklopený velkou plochou infekční celulitidy. Oblast byla velmi červená a horká a i při lehkém dotyku velmi bolestivá. Okamžitě jsem ji poslala na pohotovost. Chirurg po kontrolní sonografii rozhodl o nutnosti zákroku, drenáže abscesu a ponechání chirurgické rány pro pozdější zacelení.

Poslal ji znovu ke mně do ordinace na kontrolu hojení. Chirurgická rána měřila 4 cm na délku a 3 na šířku a byla hluboká 2 cm. Byla vyplněna drenážní gázou napuštěnou běžným antiseptikem. Chirurg předepsal denní kúru po dobu jednoho měsíce a týdenní kontroly vývoje.

Zmínila jsem se pacientce, že by mohla vyzkoušet jinou kúru. Místo běžného antiseptika mohla používat k léčení pouze mořskou vodu. Vysvětlila jsem jí výhody kúry tohoto typu a řekla jsem jí, že její problém bude vyřešen za dva týdny. Pacientka souhlasila a zahájily jsme denní kúru sprejem Quinton Dermo Acción.

Každý den stříkala sprej na celou ránu a zapálenou zónu v okolí a čistila sekrety. Poté zcela vyplňovala ránu mořskou vodou a několik minut ji tak ponechala. Poté zónu osušila a pokryla náplastí. Od začátku se rána vyvíjela velmi dobře a nevykázala žádnou komplikaci ani infekci.

Dr. Miquel Samarra Stehle

Roztok Quinton je vynikající terapeutický prostředek, který máme aktuálně k dispozici. Nevyhnutelná tendence medicíny ke specializaci vedla k hledání specifických farmaceutických prostředků pro řešení zdánlivě konkrétních problémů. Nicméně ve své klinické zkušenosti jsem si mohl ověřit, že nespecifikovaná léčba, která se zaměřuje na celého jedince, to znamená taková, která léčí více příčiny problému než následky a symptomy, vyřeší většinu specifických patologií. Zdálo by se logické předpokládat, že pokud některý terapeutický prostředek působí příznivě na mezibuněčnou tekutinu (mediální tekutina neboli Pischingerův systém), kde dochází ke všem buněčným biochemickým reakcím, dojde k pozitivnímu dopadu na celkové zdraví jedince.

Z jiného hlediska víme, že plazma není nic jiného než „malé vnitřní moře“, léčba mořskou vodou tedy pomůže prevenci a léčbě jakékoliv poruchy, k níž dojde v této plazmě.

Medicína budoucnosti bude jednoznačně víc preventivní a méně zásahová. Farmaka budou používána v přesné míře. Naše veřejné a soukromé zdravotnické systémy mohou být efektivní a rentabilní, pouze pokud budou podporovat vlastní péči o zdraví u našich pacientů. Toto vše vyžaduje trpělivost a vůli zahrnout nejlepší poznatky medicíny z minulosti i současnosti. Obnovení terapie mořskou vodou tedy znamená vrátit se k prostému, účinnému, efektivnímu a přirozenému.

Dr. Inma González

V našem Středisku biologické medicíny doporučujeme inhalaci pro podávání homotoxikologických farmak (homeopatie 2. generace) u pacientů trpících bronchopulmonárními potížemi a u dětí s astmatem (alergického nebo jiného původu) nebo tendencí k brochnospasmu v momentu krize nebo akutní fázi. Používáme inhalované sérum Quinton jako základní léčbu u náchylných pacientů nebo společně s homeopatickou medikací v akutní fázi nebo krizi.

U dětí jako základní léčbu u alergických patologií, jako prevenci na jaře – na podzim doporučujeme domácí rozprašování rozprašovačem a tryskou ½ ampule hypertonického séra Quinton tři dny v týdnu a zbytek ampule podávat orálně.

Při krizi astmatu u náchylných pacientů farmaka podávaná kvůli regulačnímu účinku na bronchospasmus, upravující otok, stimulující protivirovou odolnost, stimulující regulaci sliznic apod., pokud jsou připravována se sérem Quinton, zřejmě působí jako vedení, možná kvůli složení mořské plazmy, které je podobné jako vzorem mimobuněčné tekutiny, jejíž regulace je základní pro každý patologický proces.

Od té doby, co používáme jako základní léčbu sérum Quinton, pozorujeme snížení užívání homeopatických roztahovačů průdušek a snížení počtu krizí bronchospasmu.

Dr. Carmen Ruipérez Asensio

Moje první zkušenost s Quintonem byla před časem, když moje matka trpěla bércovými vředy s vývojem trvajícím tři měsíce a s denní kúrou ve zdravotnickém středisku v místě bydliště. Když přišla ke mně, vzala jsem si na starost léčbu jinou metodou. Výsledky byly dost dobré, ale k úplnému vyléčení nedošlo. Já jsem vředy čistila fyziologickým roztokem, ale jednou jsem si vzpomněla, že mám vzorky Quintonu a použila jsem ho místo séra. K mému překvapení byly následující den vředy téměř zavřené, hyperémie a vyrážka zmizela, bylo to skvělé. Od toho okamžiku jsem aplikovala pouze Quinton a za několik dní nebylo po vředech ani památky.

Ve druhém případě jde také o žilní vředy na obou dolních končetinách s vývojem více než rok u velmi staré paní s problémy s pohyblivostí. Měla vážné vředy, které léčila každý den doma, a lékař jí řekl, že se nikdy nezavřou. Já jsem jí poradila, aby použila dvě hodiny před léčbou vodu Quinton. To dělala, aniž by o tom lékaři řekla. Za několik dní se zlepšily natolik, že lékař při kontrole nechápal, co se stalo, a jak to, že jeden z vředů je prakticky zahojený.

Třetí případ se týká dívky se zraněním na zádech způsobeným širokou náplastí. Vykazovala oděrky, otok, vřídky s vodnatým obsahem, vyrážku, bolest a svědění. Šla k lékaři, ale její stav se nelepšil. Já jsem jí aplikovala jednu ampulku izotonického Quintonu přímo na gázu, další den zranění prakticky zmizelo, aplikovali jsme další ampulku a vyléčilo se úplně.

 

Arantxa Baeza Ruzafa, výživová poradkyně

Pomohli jsme mnoha lidem tím, že jsme jim nabídli Mořskou vodu Quinton s velmi pozitivními účinky na jejich organismus. Některé případy, které jsem měla v ordinaci, jako těhotné ženy, kterým doporučuji hypertonický Quinton, pokud jsou unavené, a jako přísun minerálů do organismu. Pokud se v prvních měsících těhotenství vyskytují nevolnosti a zvracení, doporučuji izotonický Quinton. Měli jsme tu miminka nebo děti s kolikami nebo průjmy, kterým se rychle podaly ampulky s izotonickým Quintonem a za několik dní se výrazně zlepšily. Pokud děti vykazují vysokou zahleněnost, podávají se jim ampule isotonického Quintonu s nosním sprejem.

Nyní mám v péči 45letou ženu, která hubne pomocí rad výživové poradkyně, a byla u ní diagnostikována vážná chudokrevnost s velmi nízkou hladinou feritinu, pomocí hypertonického Quintonu zvedáme hladinu železa a feritinu, dále jsme nasadili potraviny bohaté na železo.

Skvěle účinkuje na gastroenteritis nebo žaludeční problémy, plynatost, koliky, průjmy apod. U fibromyalgie se používá jako doplněk k léčbě pro obnovení krevní plazmy a motorických funkcí. Při menopauze se podává pro obnovení ztráty minerálů u žen v této etapě hormonálních změn.

Celkově ho používáme neustále, protože již několik let nás pevně přesvědčilo a ubezpečilo v podávání tohoto produktu, stejně jako množství klientů, kteří ho znají díky jeho vlastnostem a našim doporučením.

 

Dr. David Diez

Jsem členem lékařského týmu v Elche CF, fotbalového klubu 2. španělské divize. Hráči v první části byli dosti vyčerpáni. Bylo třeba jim pomoci obnovit síly. Voda, izotonické přípravky… a ampulka hypertonického Quintonu. Na začátku se na nás dívali divně a ještě divněji při pití. Nyní o ni již žádají. Zvláštní pozornost věnuji útočníkovi na křídle, který strávil víkend s gastroenteritidou. Dávám mu dvě ampulky Quintonu smíchané s trochou izotonického nápoje. Technická skupina pochybuje, že vydrží druhou část. Já pochybuji méně. Tým se vrátí na hřiště. Sledujeme hráče, který právě dokončil zápas a navíc zaznamenal dobré bodování.

V autobuse na zpáteční cestě kontroluji hráče, kteří byli nejprve rezervovaní vůči tomuto skvělému doplňku pro sportovce, a nyní o něj žádají, jako by na něm závisela celá jejich sportovní kariéra. Vzpomínám si, jak mi před začátkem sezóny jeden z nejcharismatičtějších hráčů, který právě přistoupil do týmu, řekl: „Doktore, Quinton je výborný, že? Jak pomáhá dát se dohromady!“ A usmívám se a mám radost ze tří bodů, z nichž aspoň za část vděčíme Quintonu.

Začíná následující týden a jsem v ordinaci. Přichází jeden z mých pacientů a stěžuje si na příznaky, které ukazují na rýmu. Hlavně si stěžuje na ucpaný nos, který mu navíc způsobuje vysušení a podráždění nosní sliznice. Předepisuji mu Quinton pro nosní hygienu na vymývání. A radím mu, aby kloktal Quinton Isotonic a poté ho vypil. Dívá se na mě divně. Ale o tři dny později se vrací s úplně jiným výrazem. Od té doby je z něj další fanoušek Quintonu. Používá ho při cvičení, dává ho svým příbuzným, když trpí gastroenteritidou, doporučuje ho svým kolegům, kteří cvičí.

 

Dr. Verdú

Moje osobní zkušenost s produkty na bázi mořské plazmy Quinton mi ukázala, že je velmi účinná při sezónní alergické rýmě, kterou jsem trpěl od raného mládí.

Přinejmenším během posledních dvou let jsem ji léčil výlučně nosním hypertonickým roztokem a očním izotonickým roztokem, protože mnoho alergických rým začíná proniknutím spór slznými kanálky.

Výsledek této exkluzivní léčby způsobil, že jakékoliv jiné léčebné opatření je zbytečné

Koukněte na Produkty Quinton