Co je mořská plazma?

Co je mořská plazma Quinton?

Je to dar přírody, který v oblasti minerální výživy nemá konkurenci. 100% přírodní doplněk stravy, který lidskému tělu dodává veškeré minerální látky a stopové prvky, které potřebuje pro správný vývoj a zdraví. Pitné ampulky hypertonického nebo isotonického roztoku k okamžitému dodání vysoce vstřebatelných minerálních látek ve formě organických sloučenin.

Quinton je mořská plazma bohatá na minerální látky a mikroelementy, shromážděná přesně definovaným způsobem v chráněné oblasti biskajského zálivu v Atlantském oceánu . Zde se nacházejí planktonové oblasti plné vírů zooplanktonu a fytoplanktonu.

Takže je to obyčejná mořská voda?

Obyčejná mořská voda to rozhodně není. Je zásadní brát v úvahu původ mořské vody Quinton v planktonových oblastech. V běžné mořské vodě se nacházejí anorganické sloučeniny, které jsou rozpuštěné ve vodě, biodostupnost (vstřebatelnost) je ale velmi nízká, běžná mořská voda tedy může tělu posloužit podobně jako voda minerální, kde je vstřebatelnost slabá. Proto jsou zásadní planktonové oblasti. V důsledku slunečního záření transformuje fytoplankton anorganické sloučeniny obsažené v mořské vodě do své zcela vstřebatelné a využitelné formy. Zooplankton startuje potravní řetězec v oceánech tím, že pojídá fytoplankton, stráví jej a vyloučí čirou tekutinu bohatou na minerální látky s organickými sloučeninami s velmi vysokou biodostupnností (vstřebatelností) vyskytující se v určité hloubce pod hladinou. Na těchto místech se mořská plazma čerpá. Mořská plazma je označení nazvané známým francouzským biologem devatenáctého století René Quintonem. (název mořská plazma vzhledem k její pozoruhodné podobnosti s lidskou krevní plazmou) Poté co se načerpá se podrobí studené mikrofiltraci, aby nedošlo k tepelné úpravě či UV ozařování čímž by došlo k poškození a zároveň aby byla zaručena nejvyšší čistota produktu. Výsledný produkt se nalije do skleněných ampulí ve formě hypertonického roztoku, případně se zředí dle přesných postupů na isotonický roztok s nižší koncentrací.
Tato životodárná látka obsahuje 78 minerálních látek a stopových prvků, což dodává tělu potřebné živiny už od buněčné úrovně k tomu, aby mohlo nastartovat svůj sebe ozdravný proces a účinně podporovat a napomáhat tak při léčení mnoha nemocí a zdravotních problémů.

Díky tomuto oceánu uvnitř nás má naše vnitřní prostředí – krevní plazma, lymfa, plodová voda, mozkomíšní mok, extracelulární tekutiny – téměř stejné složení a proporce jako mořská plazma.

Neobyčejná síla moře a minerální výživa

Mořská plazma Quinton pochází z planktonových zón v oceánech. Oceány, které před milióny lety pokrývaly téměř celou planetu, byly zárodkem toho, že na naší planetě vznikl život – všechny druhy rostlin a živočichů pocházejí původně z mořské vody. Pro tisíce druhů jsou oceány přírodním prostředím pro život, ve kterém neustále probíhají procesy velkého potravinového řetězce. Každá kapka mořské vody obsahuje miliony životů – jednobuněčné organismy, plankton, stejně tak obrovské množství organických látek – aminokyseliny, nukleové a anorganické kyseliny, minerální látky a stopové prvky.

Druhy, které se přesunuli na pevninu, včetně lidí, si stále zachovávají svůj oceánský původ. Hlavní složkou našich organismů je voda a minerální látky a stopové prvky rozpuštěné v ní. Jsou zapojeny do metabolických procesů a budují naše buňky a tkáně. Bez nich by nebylo možné dělení, růst nových buněk a jejich reprodukce.

Tělo si minerální látky samo neumí vyrobit

Minerální látky si tělo neumí vyrobit a musí být dodávány díky konzumaci různých druhů potravin a nápojů. Sestavení správně vyvážené stravy vyžaduje znalosti a zkušenosti a rozhodně stojí za to ji pravidelně doplňovat plazmou Quinton.

Běžně využívanou zásobárnou minerálních látek jsou potraviny, pokud možno kvalitní, bio nebo farmářské. Bohužel minerálních látek v potravě poslední dobou výrazně ubývá a je to následkem neustále maximalizace produkce potravin v zemědělství, necitlivé hnojení půdy atd. Doplňování minerálních látek a stopových prvků je nesmírně důležité, neboť každá buňka v těle potřebuje správně vyvážené prvky, aby mohla fungovat. 

Víme že buňky jsou stavební kameny našeho organismu a u nich startují veškeré procesy. Studie mimo jiné ukázaly, že minerální látky obsažené v mořské plazmě Quinton Isotonic a Quinton Hypertonic pomáhají zlepšovat plodnost, přispívají k úbytku hmotnosti, snižují stres, únavu a podporují oslabený imunitní systém.

Nejdůležitější je začít vyživováním buněk neboť to jsou stavební kameny našeho organismu

Buněčná výživa

Mořská plazma Quinton efektivně doplňuje a obnovuje rovnováhu minerálních látek a stopových prvků, které se ztrácejí při provádění našich každodenních činností.

Díky rychlé absorpci látek obsažených v mořské plazmě Quinton jsou okamžitě k dispozici buňkám, které jsou odpovědné za realizaci všech lidských životních funkcí. Když jsou buňky zdravé, všechny tkáně a vnitřní orgány fungují dobře. Cítíte, že provádění každodenních činností Vám nezpůsobuje žádné problémy, máte spoustu energie a vytrvalost. Tělo regeneruje rychleji, lépe hojí rány nebo nemoci, je odolnější vůči infekci a stresu, zlepšuje mozkovou činnost a soustředění. Rovněž posiluje hormonální rovnováhu.

Minerální látky a stopové prvky jsou nezbytné pro zdraví buněk. Tradičně byly dodávány zdravými potravinami, které jsou součástí zdravé a vyvážené stravy. Intenzivní používání moderních technik rostlinného a živočišného chovu však vedlo k vyčerpání půdy a ke snížení nutriční hodnoty všech potravin. Při konzumaci stejných produktů jako konzumovali lidé před několika desetiletími nebo v předchozích generacích dnes přijímáme pouze jednu třetinu výživné hodnoty oproti dřívějšku.

Již v roce 1936 byly ve zprávě amerického senátu napsány následující slova:

“Bezpočet lidských nemocí je důsledkem skutečnosti, že špatná půda neposkytuje dostatek minerálů rostlinám, které jsou nezbytné pro vyváženou stravu a lidské zdraví.”

Vzájemná provázanost jednoltivých prvků

Minerální látky a stopové prvky v těle nefungují správně pokud jsou v izolaci. Jednotlivé prvky jsou požadovány v různých fázích metabolického procesu a jejich vzájemná závislost a synergie jsou rozhodující. Pokud chybí jeden, dokonce i malý prvek, přeruší se celý dodavatelský řetězec složek potřebných pro zdraví. Záleží na každém i tom zdánlivě nejméně významném stopovém prvku neboť každý má své místo v celkovém řetězu a provázanosti všech prvků dohromady.

Například, draslík se sodíkem řídí rovnováhu vody v těle, což pomáhá udržovat správný krevní tlak, podporuje správnou funkci srdečního svalu a ve středním věku odpovídající množství draslíku a sodíku snižuje riziko vzniku ledvinových kamenů a osteoporózy.

Nadměrná spotřeba jednoho z minerálů může také snížit vstřebávání jiného prvku. Například vysoký příjem vápníku snižuje střevní absorpci zinku a nadměrný příjem zinku může ovlivnit vstřebávání mědi. Na druhé straně nedostatečný příjem jakéhokoliv minerálu může způsobit akumulaci jiného prvku a negativně ovlivnit celý organismus.

Rozsah interakce minerálů je uveden v následujícím diagramu. Řádky a šipky zobrazují významné vztahy mezi jednotlivými minerálními složkami. Tento obrázek ukazuje, jak důležité je poskytnout celé spektrum minerálních složek ve správném poměru. Pouze mořská plazma Quinton dodá tělu 78 prvků v přesných vzájemně vyvážených poměrech což je zcela zásadní pro jejich využitelnost.

Podobnost chemického složení mořské plazmy a vnitřního prostředí, objevil v roce 1897 francouzský fyziolog a biolog René Quinton.

Jak správně odvodil René Quinton, všechny minerály na Zemi jsou soustředěny ve vodách oceánu. Mořská voda také vytváří ideální podmínky pro život a veškeré formy života na zemi pocházejí z moře. Je zajímavé, že ve zdravém, nekontaminovaném vodním prostředí najdete některé z nejdéle žijících organismů na Zemi – například 400 let staré mušle nebo až 200 let staré kytovce.

Tento francouzský vědec poznamenal, že mořská voda má z 98% shodné složení s lidskými tělními tekutinami. Mořská voda obsahuje navíc pouze molekulu hořčíku, zatímco krevní plazma potřebuje pouze další molekulu železa k jejich vyrovnání.

René Quinton, který používal mořskou plazmu, úspěšně léčil mnoho nemocí a založil bezplatné kliniky v různých regionech Francie. Přísně definoval způsob získávání na minerální látky bohaté mořské plazmy z oceánů. Oceánská voda měla být shromažďována v oblastech bohatých na fytoplankton a zooplankton v takzvaných vortexech (planktonické víry) v hloubce 20-30 metrů. Navíc se musela přepravovat v chlazených nádobách vyrobených ze skla a pak se přefiltrovat přes mikrofiltry a zředit na obsah minerálních solí shodný s obsahem krevní plazmy. Při zpracování mořské vody nelze za žádných okolností používat vysoké teploty (jako v případě pasterizace), protože její jedinečnost by byla nenávratně poškozena.

historie rene quinton

Více informací najdete na stránkách Nadace Reného Quintona

Klíčová práce René Quintona s názvem “Eau De Mer, Milieu Organique” (mořská voda, organické médium) byla vydána v roce 1904. Publikace předcházela otevření laboratoří Quinton Laboratories a vstupu na trh slavné “Quintonovy plazmy” v roce 1905. Během této doby se úsilí Reného Quintona zaměřilo na léčbu dětí ohrožených smrtí v důsledku onemocnění zažívacího traktu.

Jsou popsány velkolepé případy vyléčení dětí injekcí izotonické mořské plazmy, jejichž tělo bylo v extrémní fyzické slabosti a ztrátě svalové hmoty (tzv. kachexie). Děti rychle získaly zpět chuť k jídlu a začali nabírat na váze. René Quinton, povzbuzený těmito výsledky, se rozhodl otevřít bezplatné mořské poradny.  První z nich vznikla v Paříži v roce 1907, poblíž stanice Montparnasse, kde bylo denně podáno 10 000 injekcí. Díky vynikajícím výsledkům se mořská terapie stala velmi populární. Quintonovi poradny byly vytvořeny v následujících okresech Paříže, stejně jako v jiných regionech Francie, dále ve Velké Británii, Belgii, Egyptě a Spojených státech.

Laboratoires Quinton

Přesně dle původních postupů je v současné době vyráběn isotonický a hypertonický roztok mořské plazmy laboratořemi Quinton, které se nacházejí nedaleko Alicante ve Španělsku. Podle pokynů René Quintona se surový materiál získává z chráněné oblasti Biskajském zálivu Atlantiku. Dopravuje se v chlazených sterilních boxech a je zpracováván bez přístupu vzduchu do laboratoře, kde se za sterilních podmínek podrobí studené mikrofiltrací. Výsledkem je biologicky dostupný a stravitelný roztok, který obsahuje mimo jiné: Sodík, hořčík, síru, draslík, vápník, brom, lithium, jod, brom, fluor, křemík, fosfor, měď, zinek, selen, mangan, železo a mnoho dalších prvků nezbytných pro správné fungování těla. Laboratoře Quinton zaručují přísný technologický režim a nejvyšší kvalitu, stejně jako úplné dodržování pravidel stanovených René Quintonem.

Ampule s modrým nápisem Quinton se v současné době prodávají téměř ve všech zemích Evropské unie, v Americe i v Asii.

15585

Připravujeme pro Vás dárek!

Budete první kdo ho získá?

15585

Děkujeme! 

Poslali jsme Vám odkaz na potvrzení emailu.

Zavřít
Scroll to Top

Vítejte zpět