Jak dostat všech 78 minerálů až do jádra buněk

Mnoho terapeutů souhlasí s tím, že neznají žádný podobný produkt, který by byl pro tělo tak přirozený a měl takový terapeutický efekt na organismus jako Quinton. Mořská plazma obsahuje veškeré přírodní minerály, které naše buňky potřebují pro genovou expresi a správnou funkčnost organismu. Zdraví je tam, kde jsou mu umožněny podmínky. Jak tvrdil již biolog Antoine Béchamp, stav našeho vnitřního prostředí je klíčový pro vznik nemocí nebo udržení zdraví, což později uznal i Louis Pasteur.

Co je mořská plazma?

78 koloidních organických minerálů načerpaných v oceánu v planktonových oblastech. René Quinton, který se jako první zabýval vlastnostmi mořské plazmy na lidské zdraví zjistil, že v planktonových oblastech je mořská voda bohatá na organické minerály díky působení planktonu. S překvapivým zjištěním, že obsah minerálů v těchto oblastech je téměř shodný s obsahem a poměrem minerálních látek v krevní plazmě, začal zkoumat a používat mořskou plazmu k léčení nemocí a vyživování buněk pro nastolení rovnováhy v organismu.

Kde mořská plazma vzniká?

Vzniká a čerpá se v planktonových vírech v oceánech. Jedná se o místa hojnosti s vysokým výskytem organických minerálů. Fytoplankton přeměňuje minerální látky z anorganických na organické. Zooplankton, který se jím živý poté vylučuje přefiltrovanou tekutinu, takzvanou mořskou plazmu bohatou na organické minerály. Minerály jsou v koloidní formě čerpány a zastudena mikrofiltrovány, nedochází k uvolňování volných radikálů kvůli ohřevu. Další důvodem proč ji nezahřívat je ten, že mořská voda obsahuje organický uhlík což jsou aminokyseliny, vitamíny, řetězce DNA atd. dnes víme, že organický uhlík má pozitivní účinky a byla by velká škoda ho poškodit zahřátím. Dále je mořská plazma podrobena mikrobiologické a  chemické analýze, testují se endotoxiny, těžké kovy a radioaktivita, vše probíhá za farmaceutických podmínek a výsledky jsou naprosto perfektní bez jakéhokoli znečištění. Energie vody z těchto oblastí je vysoká, tam kde voda může přirozeně vytvářet víry, tam nabírá svou živoucí energii.

Jak funguje mořská plazma v těle?

Při užití mořské plazmy se okamžitě všech 78 prvků dostává do kontaktu s vnitřním prostředím. Jakmile naše buňky potřebují jakýkoli zdroj, vysílají signál do vnějšího prostředí – extracelulární tekutiny. Každá buňka má ve své membráně iontové kanály prostřednictvím kterých přijímá živiny. Pro každý prvek existuje jeden kanál, kterým požadované prvky procházejí. Existuje zde fyzikální, chemický a elektromagnetický rozpoznávací mechanismus, který propouští prvky dovnitř do buňky. Aby jakýkoli prvek prošel, musí být biologicky dostupný. Pokud chceme, aby prvek pronikl až do buňky, musí pocházet z potravního řetězce – musí být přeměněn z anorganického na organický.

Krom potravního řetězce na pevnině, kde se díky rostlinám přeměňují anorganické látky z půdy na organické a stravitelné pro další část potravního řetězce, existuje další potravní řetězec v oceánském prostředí. Zde rovněž rostliny ve formě fytoplanktonu zastávají svou funkci při distribuci organických minerálů dalším částem řetězce. Planktonové víry jsou obrovskou zásobárnou kyslíku pro celou planetu, zdrojem organických minerálů a zárukou čistoty mořské vody. V těchto oblastech se mořská plazma čerpá a díky jejímu složení a organickým minerálům je prostupná až do jádra buněk.

Jakýkoli prvek buňka potřebuje, dostane se jí z mořské plazmy až do samého jádra kde je využit pro genovou expresi. K tomu aby mohly být prvky takto využity je potřeba je dodat kompletní neboť jsou vzájemně provázané. Například k tomu, aby buňky mohli číst samotnou informaci DNA, potřebují Zinek. Zinek ke své funkci ale potřebuje měď, měď železo atd. Následuje kaskáda dalších prvků, které musí být obsaženy, aby mohla fungovat genová exprese. Potřebujete všechny prvky ve správných proporcích abyste svému tělu pomohli. Jedině mořská plazma Quinton vám dodá veškeré tyto přírodní prvky neboť je to síla moře z jeho nejčistších zdrojů a složení ve kterém vznikaly první formy života.

Jádro buňky a DNA

Díky přísunu všech prvků do jádra buňky měníme metylaci DNA, likvidujeme blokádu znemožňující čtení genu, která vzniká nahromaděním molekul na DNA. Vše co děláme ovlivňuje genovou expresi, životní styl, sport, stres, místo kde žijeme, potrava kterou přijímáme atd. Mořská plazma navozuje v těle nejlepší podmínky pro správné fungování genové exprese a má tak zásadní postavení v oboru epigenetiky. Jakékoli doplňky, které nejsou organické a neobsahují veškeré minerály v přesných poměrech, nemohou v těle 100% efektivně působit a buňky je nepustí do svého jádra.

Není náhoda, že složení Isotonické mořské plazmy je téměř totožné se složením krevní plazmy, plodové vody, mozkomíšního moku, pot a slz. Je to dar matky země, přirozený produkt, který díky René Quintonovi již po více než 100 let pomáhá lidem po celém světě.