Den vody

Laboratoře Quinton na světový den vody prosazují zodpovědné využívání vodních zdrojů.

Letos měl světový den vody podtitul “Voda a práce”. Zatímco voda je naprosto nezbytná pro přežití člověka, životní prostředí, hospodářství a práce nám poskytuje příjem a cestu k většímu sociálnímu a ekonomickému pokroku.V současné době je téměř polovina aktivních zaměstnanců po celém světě, to jest 1500 milionů, zaměstnaných v oblasti vodárenství. Většina pracovních pozic závisí na dostupnosti vody, což z ní činí životně důležitý zdroj.

Laboratoře Quinton jsou jednou ze společností v tomto odvětví, zaměstnává 45 jedinců, kteří se podílejí na čerpání a mikrofiltraci mořské vody pro lidskou spotřebu, vyrábějí doplňky stravy, podle nejpřísnějších norem. “Vlastníme certifikáty kvality ISO 9001, certifikát správné výrobní praxe GMP a to v souladu s normami FDA stanovenými pro potravinové doplňky”,říká Francisco Javier Coll, ředitel Laboratoří Quinton.

V tento den, se Laboratoře Quinton připojili s oslavami se záměrem upozornit na jeden z nejvíce efektivních a udržitelných způsobů, jak využívat vodní zdroje. A to i přesto, že světový den vody se zaměřuje na čerstvou premenitou vodu, Laboratoře Quinton také chtějí zdůraznit význam zachování ekosystému moří a oceánů, které jsou nezbytnou součástí naší biosféry:

Mají vliv na klima a mají vliv na naše zdraví a pohodu. “Obecně je voda zdroj, který je zásadní pro život, především je to mořská voda když si uvědomíme, že úplně první živé bytosti se objevili a vyvinuli právě v ní. Všichni jsme zodpovědní za využití našich přírodních zdrojů správně v zájmu zachování planety a druhů. Je zřejmé, že se v této oblasti obecně nejedná s přílišnou zodpovědností tak jak by bylo potřeba, což znamená, že musí být vynaloženo obrovské úsilí s cílem zvýšit povědomí občanů o důležitosti tohoto tématu.” Zachování moří a oceánů je základem pro naše podnikání a lidstvo obecně, “dodává Francisco Javier Coll.

To je důvod, proč propagujeme oslavu tak důležitého dne, jako je Světový den vody,neboť mnozí ho stále nemají v podvědomí a neuvědomují si jeho důležitost pro život na Zemi.